BLOG / DIGITAL MARKETING

UX writing: τι είναι, τι δεν είναι και πως λειτουργεί

ux writing

Το UX writing είναι μια σχετικά νέα τεχνική που έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα της διάδοσης και της εξέλιξης του ψηφιακού περιβάλλοντος. Αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής πλέον, οι mobile εφαρμογές, οι ιστοσελίδες κι άλλα ψηφιακά προϊόντα γίνονται ολοένα και περισσότερο περίπλοκα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτά τα ψηφιακά σημεία επαφής.

Στην ίδια λογική, η ανάγκη να πλοηγηθεί κανείς ανάμεσα στα πολυάριθμα interfaces όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γίνεται όλο και πιο έντονη. Τόσο οι χρήστες όσο και οι επιχειρήσεις προτιμούν τα προϊόντα που προσφέρουν πιο φυσική εμπειρία. Σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων παίζει σημαντικό ρόλο το πόσο καλά αποδίδεται ο σκοπός του προϊόντος και πόσο καλά έχει αποτυπωθεί το UX writing.

Όμως τι ακριβώς είναι το UX writing;

To UX writing είναι η πρακτική δημιουργίας κειμένου που βλέπουν ή ακούν οι χρήστες όταν αλληλεπιδρούν με ψηφιακά προϊόντα (εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.α.). Ο πρωταρχικός στόχος είναι να “συνοδεύσει” τους χρήστες σε μία οθόνη, και κάνοντας το, να τους βοηθήσει στη δημιουργία σχέσης με το προϊόν. Αυτό φέρει ως αποτέλεσμα την παροχή βοήθειας τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις ώστε να πετύχουν το στόχο τους.

Τι περιλαμβάνει το UX writing

Για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα, οι UX writers αξιοποιούν τη σαφήνεια και την προσβασιμότητα, καθώς επίσης βεβαιώνονται ότι το αποτέλεσμα copyright είναι εύκολα μεταφράσιμο.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι UX writers έχουν την ευθύνη να αποδώσουν το συνολικό messaging του προϊόντος. Αυτό περιλαμβάνει, ακριβής τοποθέτηση προϊόντος, ενθάρρυνση των μετατροπών και προώθηση της διαφάνειας, καθώς και ικανοποίηση πελατών. Για να επιτευχθεί αυτό, ένας UX writer χρειάζεται να κατανοήσει σε βάθος το προϊόν, τον επαγγελματικό στόχο στον οποίο αποσκοπεί, όπως επίσης χρειάζεται να κατανοήσει το κοινό – στόχο και το περιεχόμενο χρήσης.

Όλο αυτό προϋποθέτει ομαδική συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με διαφορετικές ομάδες και τμήματα που εργάζονται σε διαφορετικά κομμάτια του προϊόντος.

Τι ΔΕΝ είναι το UX writing

Το UX writing πολλές φορές παρουσιάζεται ως μια μορφή content design και content creation. Παρόλα αυτά, η σύγχυση είναι αναπόφευκτη. Παρακάτω θα δείτε σε τι διαφέρει το UX writing από τους “οικείους” του.

Στρατηγική περιεχομένου – Content strategy

Σε αντίθεση με το UX writing, η στρατηγική περιεχομένου σχετίζεται με τον προγραμματισμό, διαχείριση και οπτικοποίηση του περιεχομένου γενικά, όχι μόνο σε κείμενο.

UX copywriting

Ο όρος ‘copywriting’ συνεπάγεται στο πως θα ήθελε ο πελάτης να αποδοθεί το προϊόν. Διαφέρει από το UX writing σε αυτό, καθώς ανήκει κυρίως στον τομέα του μάρκετινγκ κι όχι στην εμπειρία χρήστη.

Σχεδιασμός περιεχομένου – Content design

Παρόλο που περιλαμβάνει ένα βαθμό γραφής, δεν εστιάζει γύρω από αυτό. Αντιθέτως, αναμειγνύει τη δημιουργία με τη στρατηγική και ασχολείται με πολλούς τύπους media.

ux writing

Το αποτέλεσμα του UX writing

Η δημιουργία microcopy επιτρέπει στους UX writers να ενσωματώσουν το εγχειρίδιο χρήστη απευθείας στο interface. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ως δεδομένο σήμερα κι αυτό απεικονίζει την αξία και το πρακτικό αποτέλεσμα ενός σωστά δημιουργημένου UX copy.

Πέραν αυτού, οι UX writers μπορεί να ασχοληθούν με την παραγωγή οδηγού σε στιλ περιεχομένου – ένα σχέδιο για περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για να αποδώσει το μήνυμα της εταιρείας και να προωθήσει τα προϊόντα της.

Η πιο άμεση αλληλεπίδραση με το χρήστη και ένα καθαρό εταιρικό μήνυμα συμβάλλουν στην υψηλότερη ικανοποίηση πελατών και τη δημιουργία πιστής πελατειακής βάσης. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη αναγνωρισιμότητα, εκτίμηση και διανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας σας.

Ο ρόλος του UX writer

Συνήθως, ο UX writer εργάζεται στενά με άλλα τμήματα, όπως δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ, τμήματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως επίσης και με Interaction Designers και UX designers, managers, σχεδιαστές στρατηγικής περιεχομένου κ.α.

Στοιχεία διαπραγμάτευσης, το development και το testing, όλα απαιτούν βαθιά κατανόηση του προϊόντος.

Παρόλο που οι UX writers μπορούν και πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες μέσω προσωπικής έρευνας, χρειάζονται ακόμα απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το στόχο της επιχειρήσης και το κοινό – στόχο για να επιτύχουν τη σωστή τοποθέτηση προϊόντος και την αλληλεπίδραση.

Βασισμένοι στις πληροφορίες που έχουν συλλέξει, οι UX writers δημιουργούν το περιεχόμενο. Μερικές από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία είναι συσκευές ανάπτυξης ήχου και αφήγησης, ιεράρχησης πληροφοριών, αποφυγής σφαλμάτων και διακριτικής καθοδήγησης καθ’ όλο το ταξίδι του χρήστη.

Οι UX writers χρειάζεται να συμβουλευτούν άλλους και να παρέχουν κατευθυντήριο περιεχόμενο. Συνήθως πολεμούν για το χρήστη, αξιολογώντας και βελτιώνοντας νέα χαρακτηριστικά και αναζητώντας τρόπους για να τα αποδώσουν όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται.

ux writing

Οι καλύτερες πρακτικές UX writing

Μια λανθασμένη αντίληψη που πολλές ομάδες αδυνατούν να ξεπεράσουν είναι ότι το UX copy εμπεριέχεται στη φάση του documentation προϊόντος. Μια άλλη διάσημη λανθασμένη αντίληψη υποστηρίζει ότι η δουλειά του UX writer είναι απλά να ωραιοποιεί τα στοιχεία που έχουν εφαρμοστεί από τους προγραμματιστές.

Στην πραγματικότητα, οι UX writers θα πρέπει να δουλεύουν μαζί με τους προγραμματιστές, σχεδιάζοντας και εισάγοντας το UX copy σε πρώιμο στάδιο, κατά τη δημιουργία του project. Με αυτό τον τρόπο, η ομάδα θα μπορεί να βεβαιωθεί ότι τα νέα στοιχεία είναι από την αρχή ξεκάθαρα, λογικά και δεν προκαλούν σύγχυση στον τελικό χρήστη.

Καλύτερες συμβουλές UX Writing

Δεν υπάρχει μια λύση που να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να γράψετε καλύτερο UX copy. Μερικές από αυτές είναι:

  • Χρησιμοποιήστε εύκολη στην ανάγνωση – άμεση γλώσσα
  • Να είστε σύντομοι, αποφύγετε τα εκτενή κείμενα
  • Να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε χιούμορ, μπορεί να ερμηνευθεί με λάθος τροπο
  • Κάντε το copy συνεπές, χρησιμοποιήστε τους ίδιους ορισμούς σε όλο το interface
  • Συντάξτε απλές προτάσεις
  • Χρησιμοποιήστε ενεργητική φωνή
  • Θέστε σε προτεραιότητα τα κουμπιά CTA
  • Αποφύγετε την παρουσίαση από την αρχή όλων των λεπτομερειών, επιτρέψτε στο χρήστη να τα ανακαλύψει όλα σιγά σιγά μέσα από το ταξίδι του
  • Αναγνωρίστε και δώστε σωστά ονόματα σε στοιχεία αλληλεπίδρασης, μην επιτρέψετε στους χρήστες να έχουν δεύτερες σκέψεις για τα επόμενα βήματα τους στο κανάλι μετατροπής

Συνοψίζοντας

Ο στόχος του UX writing έχει μεγάλη σχέση με το σχεδιασμό ενός καθαρού μηνύματος προϊόντος και τη δημιουργία εμπειρίας χρήστη. Η εμπειρία θα πρέπει να είναι ομαλή, εύκολη και αποδοτική τόσο για τους χρήστες όσο και για την επιχείρηση. Σε αντίθεση με άλλες φόρμες σχεδιασμού, το UX writing εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων, αντί να κάνει απλά τα πράγματα να μοιάζουν όμορφα.

Εάν έχετε αποφασίσει τη δημιουργία eshop ή ιστοσελίδας για την επιχείρησής σας και σας ενδιαφέρει η μεγιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, επικοινωνήστε με την AppGene. Η έμπειρη ομάδα μας διαθέτει χρόνια εμπειρία σχετικά με το UX, παρέχοντάς σας όλη την τεχνογνωσία για οποιαδήποτε εφαρμογή στο δικό σας project.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Αν έχετε μία υπέροχη ιδέα, δώστε μας λίγο χρόνο να την ερευνήσουμε προσεκτικά, ώστε να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.