BLOG / BLOG

Δημιουργία chatbot banking, το μέλλον του τραπεζικού κλάδου

Δημιουργία chatbot banking

Το personal banking ή το relationship banking είναι μια πλευρά του τραπεζικού κλάδου που εστιάζει στην αποτελεσματική δημιουργία αλληλεπίδρασης με τον πελάτη. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα chatbot αποτελούν ισχυρά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση θεαματικά σε αυτό τον τομέα.

Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοιες διαδικασίες, διότι μπορούν να αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα χωρίς τα μειονεκτήματα της ανθρώπινης κούρασης και καθυστέρησης.

Δημιουργία chatbot banking και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών

Η απόκτηση πιστών πελατών είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της βιομηχανίας που κατευθύνεται από τις πωλήσει. Φυσικά ο τραπεζικός τομέας δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, μέχρι το 2022, οι τράπεζες μπορούν να αυτοματοποιήσουν έως και 90% των διαδικασιών αλληλεπίδρασης με τους πελάτες τους χρησιμοποιώντας chatbots.

Παρακάτω θα βρείτε κάποιους από τους λόγους που η δημιουργία chatbot banking οδηγεί στη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη στον τραπεζικό τομέα.

Η δημιουργία chatbot banking και η εφαρμογή στo Personal Banking

Τα τραπεζικά προϊόντα είναι μοναδικά και τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να προσφέρουν διαφορετικά οικονομικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε δύο διαφορετικά άτομα. Συνεπώς, οι οργανισμοί εστιάζουν περισσότερο στη συγκέντρωση πληροφοριών που έχουν να κάνουν με τον πλούτο. Είτε αφορά τους ήδη υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες τους, με βάση τις πληροφορίες αυτές προσφέρουν ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η δημιουργία chatbot banking έρχεται να δώσει ένα σημαντικό χέρι βοηθείας σε αυτή τη διαδικασία. Η χρήστη ενός έξυπνου chatbot μπορεί να βοηθήσει πολύ στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών και τη διεξαγωγή ερευνών, που είναι ακριβείς, σχετικές και σύντομες.

Εξατομικευμένο μάρκετινγκ banking και chatbots

Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν επίσης στο εξατομικευμένο μάρκετινγκ. Οι οργανισμοί μπορούν να συγκεντρώσουν ιδιαίτερα προσωπικές πληροφορίες για τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, όπως εισόδημα, πηγές εισοδήματος, επενδυτικές συνήθειες και προτιμήσεις.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξατομικευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ και τελικά, σε προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων. Μια τέτοια στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να εφαρμοστεί σε πελάτες με παρόμοιες βάσεις δεδομένων.

Αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών 24/7 με τη βοήθεια chatbot

Η δημιουργία chatbot banking  είναι το πρωταρχικό βήμα που θα φέρει την επανάσταση στην εξυπηρέτηση πελατών μίας τράπεζας. Με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ανάγκη να έχετε μεγάλο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή τηλεφωνικό κέντρο. Η λειτουργία της εξυπηρέτησης πελατών 24/7 μπορεί να ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων σας κατά τη δημιουργία chatbot banking, ώστε να μπορεί να αντλεί δεδομένα απευθείας από τη βάση και να διαχειρίζεται τα αιτήματα των πελατών.

Οι τράπεζες παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση μόνο σε περιπτώσεις που απαιτούν ανταλλαγή εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών. Επιπλέον, η αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών είναι ακριβής και διασφαλίζει το αποτελεσματικό engagement  του πελάτη. Οι λόγοι που οι πελάτες ανατρέχουν στην υποστήριξη πελατών είναι είτε για πληροφορίες είτε για παράπονα.

Δημιουργία chatbot banking

Εξαλείψτε αχρείαστες πληροφορίες και feedback

Ένα chatbot μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να βελτιώσει τη ροή εργασιών της και την ενσωμάτωση διαδικασιών. Παρόλα αυτά, αυτά δεν είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματα, καθώς ακολουθούν αυτόματα και κάποια άλλα.

Οι ενσωματωμένες διαδικασίες δεν απαιτούν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ξανά και ξανά. Αυτό ελέγχει και μειώνει τον πλεονασμό τόσο στις διαδικασίες όσο και στις βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, οι αντιπαραβολές συναλλαγών και οι διαφορές είναι σύνηθες πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα.  Αυτές μπορούν να λυθούν πιο αποδοτικά με τη δημιουργία chatbot banking.

Όταν ένας πελάτης εισάγει έναν αριθμό συναλλαγής ή έναν αριθμό απόδειξης μέσω ενός chatbot, οι πληροφορίες πηγαίνουν απευθείας στη βάση δεδομένων και στις αρμόδιες αρχές.

Αυξημένη παραγωγικότητα εργαζομένων μέσα από τη δημιουργία chatbot banking

Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων, επιτρέποντας στις τράπεζες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους εργαζόμενους. Σε έναν τραπεζικό οργανισμό, υπάρχουν πολλές εργασίες που είναι κοινότοπες και δεν απαιτούν τη χρήση της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Συνεπώς, η αυτοματοποίηση δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αξιοποιήσει το εργατικό της δυναμικό σε εργασίες όπου απαιτούνται δημιουργικές ιδέες και κριτική λήψη αποφάσεων από ό,τι σε μια δουλειά ρουτίνας.

Η χρήση chatbot βοηθά στην καλύτερη ανάλυση συναισθημάτων

Η δημιουργία chatbot banking επιτρέπει να μάθετε περισσότερα για την αλληλεπίδραση των πελατών με την επιχείρηση σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν πολύ στην ανάλυση συναισθημάτων των πελατών.

Η ανάλυση συναισθημάτων είναι μια διαδικασία που αφορά τη συλλογή, την ανάλυση και τη βελτίωση τεράστιου όγκου πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερο στη συγκέντρωση ιδεών στρατηγικής.

Σε αυτό το σημείο, η δημιουργία chatbot banking  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση δεδομένων, που είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία. Οι επιχειρήσεις κινούν το ενδιαφέρον των πελατών σε διάφορα σημεία επαφής, όπως ιστοσελίδες, mobile apps και καταστήματα λιανικής.

Αυτό βοηθά στην διαδικασία ανάλυσης των παραπανήσιων δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί για κάθε μεμονωμένο πελάτη. Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης αφομοιώνονται το ένα από το άλλο ανεμπόδιστα κι επομένως, μπορούν να αποτελέσουν φανταστικά εργαλεία συγκέντρωσης δεδομένων.

Γρήγορο feedback πελατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της τράπεζας

Το ειλικρινές feedback των πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η δημιουργία chatbot banking μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή σχολίων και κριτικών από τους πελάτες μέσω σύντομων και απλών συστημάτων όπως οι αξιολογήσεις, ώστε να καταλάβετε τις απόψεις τους και τη συνολική τους εμπειρία.

Επιπλέον, το feedback είναι γρήγορο και αν οι πελάτες θέλουν να εκφράσουν εκτενώς τις απόψεις τους, είναι στο δικό τους χέρι.

Η δημιουργία chatbot banking και η χρήση τους οδηγεί σε μειωμένα κόστη δημοσκοπήσεων

Τα chatbots μπορούν να διεξάγουν έρευνες, στις οποίες οι καταναλωτές δε χρειάζεται να συμπληρώσουν φόρμες ή να μιλήσουν με εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών. Οι αυτοματοποιημένες έρευνες είναι απλές και γρήγορες. Τα chatbots μπορούν να διεξάγουν χιλιάδες έρευνες καθημερινά και να συγκεντρώσουν σημαντικά δεδομένα πελατών.

Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για ξεχωριστή διεξαγωγή ερευνών, αφού οι οργανισμοί μπορούν να τις συμπεριλάβουν στη διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών κι αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του κόστους.

Με λίγα λόγια

Η δημιουργία chatbot banking μπορεί να βοηθήσει σημαντικό στην εξατομίκευση των πληροφοριών και στην ενδυνάμωση της αφοσίωσης των πελατών. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες αποτελούν πλέον επιτακτική ανάγκη για όλους τους τραπεζικούς οργανισμούς που επιδιώκουν τη βελτίωση εμπειρίας των πελατών τους. Η έμπειρη ομάδα της AppGene, έχοντας 20ετή εμπειρία, μπορεί να σας βοηθήσει με την κατασκευή mobile app με σκοπό την εξατομίκευση των υπηρεσιών σας και μία μοναδική εμπειρία χρήστη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Αν έχετε μία υπέροχη ιδέα, δώστε μας λίγο χρόνο να την ερευνήσουμε προσεκτικά, ώστε να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.