BLOG / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Φωνητική Τεχνολογία: ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Φωνητική Τεχνολογία

Φωνητική Τεχνολογία: αποτελεί το επόμενο βήμα της τεχνολογικής εξέλιξης;!

Δεδομένου του ευρέος φάσματος δυνατοτήτων για αυτές τις συναρπαστικές καινοτομίες, πολλές εταιρείες είναι βέβαιο ότι θα βρουν μια καλή προσαρμογή μεταξύ των προκλήσεών τους και των λύσεων που βασίζονται στη φωνή.

Η φωνητική τεχνολογία είναι διαθέσιμη εδώ και πολλά χρόνια και μπορεί να παρατηρηθεί σε εργαλεία όπως τα έξυπνα ηχεία και ο φωνητικός έλεγχος στα αυτοκίνητα. Οι πρόσφατες εξελίξεις έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να το αναπτύξουν για πολλές νέες εφαρμογές. Μερικές από αυτές χρησιμοποιούν τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων μέσω φωνητικού ελέγχου και τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών από υπολογιστές με πιο κατανοητό τρόπο. Και τα δύο αυτά αποτελέσματα επιτρέπουν μια πιο φυσική σχέση μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών, η οποία αποφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη και δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Ακόμη ευρέως διαδεδομένη είναι και η λειτουργία των φωνητικών εντολών που σχετίζεται με την ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και της φωνητικής αναζήτησης σε ένα eshop.

Στις επόμενες ενότητες λοιπόν, θα διερευνήσουμε ορισμένες από αυτές τις εξελίξεις στην φωνητική τεχνολογία και πώς θα διαμορφώσουν τις επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια.

Φωνητική Τεχνολογία: Custom Ψηφιακές Φωνές

Όπως κάθε εταιρεία έχει τα δικά της λογότυπα και γραμματοσειρές, έτσι μπορεί να αναπτύξει και μια μοναδική ψηφιακή φωνή που οι πελάτες αναγνωρίζουν ότι ανήκει σε αυτή τη μάρκα (σκεφτείτε τη Siri και την Apple). Αυτές οι ψηφιακές φωνές μπορούν να αναπτυχθούν σε μια μεγάλη ποικιλία αλληλεπιδράσεων για να υποστηρίξουν μια απρόσκοπτη και συνεπή εμπειρία. Για παράδειγμα, όταν ένας πελάτης ακούει την ίδια φωνή σε πολλές πλατφόρμες, ανεξάρτητα από το πού συνεργάζεται με την εταιρεία, αποκτά μια καθησυχαστική αίσθηση ευκολίας, αναγνώρισης και εμπιστοσύνης.

Τεχνολογίες όπως η natural language understanding (NLU), η conversational artificial intelligence (AI), και η neural text-to-speech (TTS) επιτρέπουν στις ψηφιακές φωνές να ακούγονται περισσότερο σαν ανθρώπινες.

Ανάλυση Δεδομένων μέσα από τη φωνητική τεχνολογία

Όπως και άλλοι τύποι πληροφόρησης, τα φωνητικά δεδομένα μπορούν να αναλυθούν για διάφορους σκοπούς. Και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες εδώ, δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των φωνητικών αλληλεπιδράσεων τηλεφωνικών κέντρων αναλύεται αυτή τη στιγμή. Παράμετροι όπως η ηλικία, το φύλο, η τοποθεσία και το συναίσθημα μπορούν να συγκεντρωθούν για να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τα κίνητρα, τις προτιμήσεις και τις ανησυχίες των πελατών. Τέτοιες αναλύσεις μπορούν να αποδειχθούν ανεκτίμητες στη λήψη αποφάσεων για δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η δημιουργία στρατηγικής μάρκετινγκ και η βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών.

Μεγαλύτερη κατανόηση των δεδομένων

Οι τεχνολογίες που αναφέρθηκαν και πιο πάνω, που επιτρέπουν έναν ήχο να μοιάζει περισσότερο με τον άνθρωπο, επιτρέπουν επίσης στις μηχανές να προσφέρουν μεγαλύτερη κατανόηση. Η τεχνολογία NLU υποστηρίζει την κατανόηση σύντομων εισαγωγών πληροφοριών, όπως σύντομες εντολές, καθώς και την κατανόηση πιο περίπλοκων δεδομένων, όπως άρθρα. Σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπει την αναγνώριση ομιλίας, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης της γλώσσας. Σε συνδυασμό με το TTS, αυτές οι τεχνολογίες υποστηρίζουν ένα σύστημα με δυνατότητα φωνητικών εντολών που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πελατών, με τις κατάλληλες φωνητικές κλήσεις ανάλογα με την κατάσταση.

Φωνητική Τεχνολογία και Ενίσχυση Ασφάλειας

Η cyber ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί με φωνητικές τεχνολογίες, όπως η ακριβής αναγνώριση φωνής. Οι φωνές των ανθρώπων μπορούν να αναγνωριστούν με βάση κάποια χαρακτηριστικά όπως ο τόνος, ο ρυθμός και οι διακυμάνσεις στον ήχο. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων κάνει τη φωνή του κάθε ατόμου μοναδική.

Καθώς αυτή η φωνητική τεχνολογία βελτιώνεται, περισσότερες εταιρείες θα τη χρησιμοποιούν για την αναγνώριση πελατών, αντικαθιστώντας τρόπους ελέγχου όπως κωδικούς πρόσβασης και άλλα βιομετρικά στοιχεία. Για παράδειγμα, οι τράπεζες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών.

Μετατροπή ηχητικού μηνύματος σε κείμενο

Η αναγνώριση φωνής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντί να γράφει ή να πληκτρολογεί κανείς για να υπαγορεύει σημειώσεις ή έγγραφων. Η αυτόματη μετατροπή φωνής σε κείμενο, μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε μια γραπτή εγγραφή μιας συνομιλίας, μιας συνέντευξης, μιας συνάντησης ή άλλης σημαντικής επικοινωνίας που βασίζεται στη φωνή. Και οι δύο αυτές λειτουργίες είναι διαθέσιμες τώρα με μια σειρά από λογισμικά.

Φωνητική Τεχνολογία

Φωνητική τεχνολογία και η εφαρμογή της στους κλάδους επιχειρήσεων

Η φωνητική τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες χρήσεις σε διάφορους τομείς.

Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ορισμένα πανεπιστήμια προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τους πόρους τους μέσω λογισμικού αναγνώρισης φωνής. Στον κλάδο της υγείας περιλαμβάνεται και η επικοινωνία με τους ασθενείς για την ενθάρρυνση τους σε αλλαγές στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της άσκησης και της χρήσης φαρμάκων. Οι δυνατότητες συνομιλίας έχουν δώσει τη δυνατότητα στα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών να τη χρησιμοποιούν για την κατανόηση και την ανταπόκριση σε βασικά αιτήματα πελατών.

Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νέα χαρακτηριστικά σε λεωφορεία στο εξωτερικό και τρένα επιτρέπουν στους επιβάτες να ζητούν πληροφορίες για την διαδρομή που θέλουν να ακολουθήσουν. Η φωνητική τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων τρόπων προώθησης και πώλησης προϊόντων, όπως η βελτιστοποίηση SEO με δυνατότητα φωνής.

Πρακτικές εφαρμογές φωνητικής τεχνολογίας

Όλη αυτή η νέα λειτουργικότητα θα επιτρέψει τις συγκεκριμένες χρήσεις που αναφέρονται εδώ καθώς και πολλές άλλες υπό κατασκευή — συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού βοηθού διαχείρισης, της λειτουργίας hands-free και της υποστήριξης της εξυπηρέτησης πελατών — καθώς και όσες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Οι εταιρείες θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να ενσωματώσουν την φωνητική τεχνολογία και μια προσέγγιση «χωρίς επαφή» σε όλα τα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών, των λειτουργιών και της εξυπηρέτησης πελατών.

Όπως πάντα, τέτοιες σκέψεις θα πρέπει να βασίζονται στην κάλυψη των πραγματικών επιχειρηματικών αναγκών, αντί στην υιοθέτηση τεχνολογιών, επειδή είναι το επόμενο σπουδαίο πράγμα. Ωστόσο, δεδομένου του ευρέος φάσματος δυνατοτήτων για αυτές τις συναρπαστικές καινοτομίες, πολλές εταιρείες είναι βέβαιο ότι θα βρουν μια καλή προσαρμογή μεταξύ των προκλήσεών τους και των λύσεων που βασίζονται στη φωνή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Αν έχετε μία υπέροχη ιδέα, δώστε μας λίγο χρόνο να την ερευνήσουμε προσεκτικά, ώστε να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.